Pomiaru dokonujemy zawsze w centymetrach (np. 56,6 cm). Podajemy szerokość całkowitą i wysokość całkowitą. Zaznaczamy stronę umieszczenia obsługi (np. lewa), przy tym uwzględniamy miejsce znajdowania się wszelkich przeszkód (np. klamki okna) a także uwarunkowań konstrukcyjnych (np. sposobu otwierania skrzydła okna). Stronę obsługi dobieramy tak, aby sterowanie produktem było komfortowe i nie kolidowało z żadnym elementem zewnętrznym. Należy pamiętać, aby używać precyzyjnego przymiaru w celu uniknięcia drobnych (milimetrowych) błędów. A po otrzymaniu produktu istniała możliwość bezproblemowego montażu produktu w miejscu przeznaczenia. Sposoby dokonywania instalacji produktów i dokonywania pomiaru znajdują się na rysunkach poniżej. W razie trudności prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, którzy pomogą telefonicznie lub mailowo.

 

Montaż powierzchniowy

  1. Na ramie skrzydła okna;
  2. Na ramie okna;
  3. Na ścianie;
  4. Na suficie.

A. szerokość całkowitą produktu;
B. wysokość całkowitą produktu;

1

 

Montaż wewnętrzny: 

1. W świetle szyby skrzydła okna;
2. We wnęce okna;
3. Pomiędzy ścianami.

A. szerokość światła szyby (maksymalną szerokość produktu) pomiędzy listwami przyszybowymi;
B. wysokość światła szyby (maksymalną wysokość produktu) pomiędzy listwami przyszybowymi.

UWAGA!

Należy zwrócić baczną uwagę na wszelkie elementy, które mogą wchodzić w kolizję z zamontowanym produktem np.: futryna okna, gzyms wnęki okiennej, klamki okna, nawiewy, wentylacje itp. oraz stronę obsługi;

2