Produkt należy zamontować zgodnie z przeznaczeniem i w miejscu dla którego dokonano pomiaru. Sposób mocowania powinien być zgodny ze specyfikacją zamówienia. Pomiar powinien być wykonany zgodnie z „Instrukcją pomiaru”. Do montażu należy użyć tylko i wyłącznie załączonych akcesoriów. Montaż niezgodny z instrukcją może powodować wadliwe funkcjonowanie produktu i utratę gwarancji. Do większości produktów dołączone są wskazówki w jaki sposób należy dokonać montażu. Należy zwrócić baczną uwagę na wszelkie elementy, które mogą wchodzić w kolizję z zamontowanym produktem np.: futryna okna, gzyms wnęki okiennej, klamki okna, nawiewy, wentylacje itp. W przypadku trudności w montażu zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami za pomocą:

1. Formularza Zgłoszeniowego,

2. mailowo na adres kontakt@shadowplace.pl,

3. telefonicznie na nr tel. 048 602307003.

Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia wizyty naszego montażysty, który za odpłatnością ustaloną z klientem dokona montażu produktów.

Ceny usług znajdują się w odrębnym cenniku.