Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem sklepu shadowplace.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej shadowplace.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany i konfiugurując go według własnego życzenia w ramach dostępnych opcji konfiguratora. Wybrany i skonfigurowany produkt zostaje zamówiony za pomocą opcji „KOSZYK”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE”, wskazuje adres odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym shadowplace.pl nie jest potrzebna rejestracja.
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym shadowplace.pl.
 5. W zamówieniu, Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar lub towary, jego(ich) konfigurację i liczbę sztuk;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.;
  4. sposób płatności;
  5. dane kontaktowe: numery telefonów, email;
 6. Po złożeniu zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Dostawcą.
 7. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość towaru (zamówienia hurtowe powyżej 50 szt.) tylko po wcześniejszej konsultacji z Dostawcą shadowplace.pl telefonicznie (tel. 048 602307003) bądź mailowo pod adresem: sklep@shadowplace.pl.
 8. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego shadowplace.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne).
 9. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego shadowplace.pl i skutecznym potwierdzeniu zamówienia u Klienta.
 11. Sklep Internetowy shadowplace.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 12. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sklep Internetowy shadowplace.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym lub dzwoni na podany w zamówieniu numer telefonu kontaktowego, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 13. Klient, w sytuacji opisanej w poprzednim punkcie, w zależności od sytuacji może:
  1. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
  2. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
  3. podzielić zamówienie na mniejsze transze;
  4. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów.
 14. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep internetowy shadowplace.pl.
 15. W sytuacji niemożliwości skontaktowania z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy shadowplace.pl w zależności od sytuacji może:
  1. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
  2. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania;
  3. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Centralnym, a pozostałą część zamówienia anulować;
  4. anulować zamówienie Klienta w całości.
Ceny
 1. Sklep Internetowy shadowplace.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.shadowplace.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego shadowplace.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego shadowplace.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia, Sklep shadowplace.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie shadowplace.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 6. Sklep Internetowy shadowplace.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych.
 7. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
Modyfikacja zamówienia
 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Ponieważ produkty w sklepie shadowplace.pl produkowane są na indywidualne zlecenie Klienta nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
 3. Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Dostawcą shadowplace.pl telefonicznie (tel. 048 602 307 003) bądź mailowo: kontakt@shadowplace.pl.
 4. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.
Dostawa
 1. Czas wysłania zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.
 3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście – po uprzednim ustaleniu telefonicznym lub mailowym z Dostawcą.
 4. Dokładny koszt dostawy jest określony w części „KOSZYK”.
 5. Czas dostawy wynosi ok. 1 – 2 dni robocze.
 6. Sklep Internetowy shadowplace.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską.
Płatności
 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym.
 2. Płatności można dokonać:
  • kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB;
  • elektronicznym transferem bankowym większości banków w Polsce;
  • tradycyjnym przelewem bankowym.
 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym shadowplace.pl i wpływie płatności na konto shadowplace.pl.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal.
 5. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie paypal.pl
Gwarancja i reklamacje
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym shadowplace.pl podlegają wymianie, jeżeli:
  1. posiadają wady fabryczne;
  2. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
  3. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
 2. Towary zakupione w Sklepie Internetowym shadowplace.pl nie podlegają wymianie, jeżeli:
  1. posiadają różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.);
  2. zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania;
  3. zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.;
  4. nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji.
 3. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
  1. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest Sklep Internetowy shadowplace.pl;
  2. skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy shadowplace.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego shadowplace.pl. Sklep Internetowy shadowplace.pl nie ma prawa odmówienia w pośredniczeniu przy procedurze gwarancyjnej.
 4. Sklep Internetowy shadowplace.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy shadowplace.pl rozpatrzył reklamację jest:
  1. dostarczenie do firmy Shadow Place Justyna Bieńkowska-Listowska reklamowanego towaru wraz z fakturą, dokumentem zwrotu / reklamacji i oryginalnym opakowaniem;
  2. posiadanie przez towar wad fabrycznych.
 6. W przypadku odesłania reklamacji do Shadow Place Justyna Bieńkowska-Listowska za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy shadowplace.pl zwróci należności za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta, dla paczek opłacanych przy odbiorze lub odbiorze własnym.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy shadowplace.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy shadowplace.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 8. W przypadku, gdy Sklep Internetowy shadowplace.pl nie posiada w magazynie towaru podlegającemu wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu o ile w ciągu miesiąca od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy shadowplace.pl.
Zwroty
 1. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego shadowplace.pl nie podlegają zwrotowi. Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego). Z tego względu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych przez internet w ciągu 10 dni od daty zakupu.
Dane osobowe
 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym shadowplace.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego shadowplace.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego shadowplace.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep shadowplace.pl.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego shadowplace.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez shadowplace.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku Sklepu Internetowego shadowplace.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane – w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy shadowplace.pl.
 3. Sklep Internetowy shadowplace.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym shadowplace.pl. Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość otrzymania próbnika kolorów – w tej sprawie prosimy o kontakt z Dostawcą – shadowplace.pl.
 5. Sklep Internetowy shadowplace.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. zdjęć, cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy shadowplace.pl.
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym shadowplace.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepach stacjonarnych) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy shadowplace.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2015.
 10. Sklep Internetowy shadowplace.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.shadowplace.pl.
 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Shadow Place Justyna Bieńkowska-Listowska.